Máy đo đường huyết OneTouch Ultra Easy

 •     Bút lấy máu: 1 bút lấy máu không đau
      Không có hộp que thử đi kèm
      Túi kim đi kèm: 10 kim lấy máu
      Bao đựng máy và thiết bị đi kèm
      Bộ sách hướng dẫn sử dụng máy bằng 5 ngôn ngữ. Anh, Pháp, Đức,...
      1 bộ hướng dẫn sử dụng máy bằng tiếng Việt (tóm tắt)
      Phiếu bảo hành bằng tiếng Việt

Sản phẩm khác