Máy đo đường huyết On-Call Platinum

 •     Công nghêÌ£ cảm ứng sinh học. Men que thá»­ GOD. Tá»± Ä‘ôÌ£ng cài mã que thá»­ bằng chíp. Khoảng Ä‘o 1.1-33.3 mmol/L (10-600mg/dL)
      Chỉ 0.8 µL mẫu máu toàn phâÌ€n từ Ä‘âÌ€u ngón tay, gan bàn tay và trên cánh tay. Phạm vi Hct( tỉ lêÌ£ hôÌ€ng câÌ€u) 20-70%
      BôÌ£ nhá»› 300 kết quả kèm ngày tháng và thời gian Ä‘o. Phân biêÌ£t kết quả trÆ°á»›c bữa ăn hoặc sau bữa ăn và tính trung bình 7, 14, 30, 60,90 ngày.
      Màn hình LCD 41x37mm
      Kích thÆ°á»›c máy 90x58x21mm
      Trọng lượng máy 50gram
      2 pin nguôÌ€n CR 2032(3.0 V) cho khoảng 3000 lâÌ€n Ä‘o
      Bút chích máu có câÌ€n gạt kim, máy có câÌ€n gạt que thá»­ sau khi Ä‘o, Loại trừ hoàn toàn khẳ năng lây nhiễm
      Âm báo tá»± Ä‘ôÌ£ng, cho kết quả nhanh và chính xác trong 5 giây, cảnh báo Xe-tôn , Cảnh báo ngoài tâÌ€m kiểm soát. Tá»± Ä‘ôÌ£ng nhắc Ä‘o đường huyết trong ngày. Kết nối truyêÌ€n dữ liêÌ£u vá»›i máy tính

Sản phẩm khác