Máy đo đường huyết On-Call Plus
 • Thông số kỹ thuật

      Công nghêÌ£ cảm ứng sinh học. Men que thá»­ GOD. Tá»± Ä‘ôÌ£ng cài mã que thá»­ bằng chip. Khoảng Ä‘o 1.1-33.3 mmol/L (20-600mg/dL)
      Chỉ 1 µL mẫu máu toàn phâÌ€n từ Ä‘âÌ€u ngón tay, gan bàn tay và trên cánh tay
      BôÌ£ nhá»› 300 kết quả kèm ngày tháng và thời gian Ä‘o. Phân biêÌ£t kết quả trÆ°á»›c bữa ăn hoặc sau bữa ăn và tính trung bình 7,14,30 ngày.
      Màn hình LCD 35x32.5mm
      Kích thÆ°á»›c máy 85x54x20.5mm
      Trọng lượng máy 50gram
      1 pin nguôÌ€n CR 2032(3.0 V) cho khoảng 1000 lâÌ€n Ä‘o
      Âm báo tá»± Ä‘ôÌ£ng, cho kết quả nhanh và chính xác trong 10 giây, cảnh báo nếu kết quả Ä‘o quá cao, quá thấp. Kết nối truyêÌ€n dữ liêÌ£u vá»›i máy tính

Sản phẩm khác