Máy Đường Huyết ACON
  • Máy thử đường huyết On Call Plus là một loại máy đang được thị trường đón nhận với khả năng đo chính xác như kết quả bệnh viện. Sử dụng máy thử đường huyết On Call Plus giúp cho người bệnh tầm soát căn bệnh đường cao chính xác hơn, có thể chuyển từ đo mg/dl qua mol/l.

Sản phẩm khác