Máy đo đường huyết OneTouch Ultra
 • - Má»™t máy Ä‘o, 1 bút lấy máu.

  - Hộp mười que thử.

  - Mười kim lấy máu đầu vát kiểu kim cÆ°Æ¡ng, không gây Ä‘au.

  - Má»™t lọ dung dịch chuẩn để kiểm tra Ä‘á»™ chính xác của máy khi cần thiết.

  - Bao Ä‘á»±ng máy, bá»™ hÆ°á»›ng dẫn sá»­ dụng máy bằng tiếng Việt.

  - Phiếu bảo hành bằng tiếng Việt, có Ä‘óng dấu của VPĐD Johnson & Johnson Medical Việt Nam.

Sản phẩm khác