Máy đo đường huyết OneTouch Select Simple
 • Báo chỉ số cao thấp, bằng màu sắc và âm thanh  - Vá»›i màu sắc và âm thanh cảnh báo, bạn sẽ được thông báo khi mức đường huyết là rất cao, cao hay thấp * .
   

  Chất lượng chăm sóc từ Johnson & Johnson Ltd - Nhà sản xuất Johnson & Johnson Ltd, má»™t tên bạn có thể tin tưởng về chất lượng và chăm sóc mà bạn xứng Ä‘áng.

  Kết quả luôn chính xác - ONETOUCH ® SelectSimple ™ Ä‘áp ứng các yêu cầu Ä‘á»™ chính xác ISO của ISO 15197:200316.
   

  Không cần mã hóa, không có thiết lập và không có các nút có biểu tượng má»™t giao diện Ä‘iều khiển không có mã hóa, thiết lập không có hoặc không có các nút. Chỉ cần gắn que vào máy và tiến hành lấy máu, kết quả có thể thu được trong má»™t vài giây.


  Kinh tế  - ONETOUCH ® SelectSimple ™ là hệ thống giám sát lượng đường trong máu của Johnson & Johnson Ltd có giá cả phù hợp vá»›i người tiêu dùng.

  Má»™t bá»™ máy bao gồm: Thân máy chính, 1 bút lấy máu, 10 que thá»­, 10 kim lấy máu.

Sản phẩm khác