Máy đo đường huyết Accu-Chek Performa

 •     1 máy đo đường huyết
      1 bút lấy máu không đau
      10 kim lấy máu
      1 lọ que thử (10 que)
      Hướng dẫn sử dụng bằng tiếng nước ngoài
      Hướng dẫn sử dụng tiếng Việt

Sản phẩm khác