Máy đo đường huyết Gluco Dr AGM 4000
  • Máy đo đường huyết Gluco Dr AGM 4000 được phát triển nhằm tăng cường chăm sóc sức khoẻ của con người chất lượng tốt nhất trên thị trường thế giới. Chúng tôi tin tưởng rằng việc đem tới một sản phẩm đo đường huyết dựa trên công nghệ sản xuất cao với tính hiệu quả, chính xác sẽ cải thiện đáng kể chất lượng chăm sóc y tế.

Sản phẩm khác