Máy đo huyết áp và SpO2 - Contec08A
 • Monitor theo dõi bệnh nhân 2 thông số - Model CONTEC08A là má»™t thiết bị huyết áp kế Ä‘iện tá»­ để bàn, màn hình màu LCD vá»›i Ä‘á»™ nét cao, dùng để Ä‘o huyết áp tá»± Ä‘á»™ng má»™t cách trá»±c quan.
  Thiết bị này là má»™t máy Ä‘o huyết áp sá»­ dụng trong gia Ä‘ình dành cho người lá»›n, trẻ em và trẻ sÆ¡ sinh.
  Thiết bị này có chức năng Ä‘o đạc các thông số, hiển thị, ghi nhận, lÆ°u trữ và truy xuất dữ liệu thông qua giao diện nhÆ° "danh sách dữ liệu", "biểu đồ xu hÆ°á»›ng", "font chữ lá»›n", và đặc biệt có chức năng Ä‘o SpO2 dùng để theo dõi nồng Ä‘á»™ Oxy bão hòa trong máu – má»™t trong những chỉ số sinh tồn quan trọng của con người. Nó được sá»­ dụng cho các phòng mạch, trung tâm thể thao và dùng để chăm sóc sức khỏe hàng ngày của gia Ä‘ình.

  Chức năng nổi bật : Thiết bị này thích hợp sá»­ dụng để theo dõi tình trạng sức khỏe cho các em bé sÆ¡ sinh thiếu tháng tại nhà.

      Đo chỉ số huyết áp hoàn toàn tá»± Ä‘á»™ng.
      LÆ°u trữ các kết quả Ä‘o của 3 người dùng sau má»—i lần Ä‘o, và má»—i người dùng có thể lÆ°u trữ vá»›i chế Ä‘á»™ Ä‘o: người lá»›n, trẻ em và trẻ sÆ¡ sinh. Tùy đối tượng sá»­ dụng mà chọn kích thÆ°á»›c túi hÆ¡i cho phù hợp.
      Giao diện lÆ°u trữ và truy xuất dữ liệu: dạng "danh sách dữ liệu", "đồ thị xu hÆ°á»›ng", "font chữ lá»›n", dữ liệu huyết áp không xâm lấn NIBP được truy xuất và hiển thị má»™t cách rõ ràng trong nháy mắt.
      Có các chức năng cảnh báo: người dùng có thể thiết lập các giá»›i hạn báo Ä‘á»™ng, khi huyết áp cao hÆ¡n giá»›i hạn cao hoặc thấp hÆ¡n giá»›i hạn thấp, thiết bị sẽ phát ra âm thanh báo Ä‘á»™ng. Sá»­ dụng công tắc Alarm switch để thiết lập các chỉ số báo Ä‘á»™ng má»™t cách dá»… dàng.
      Khi có những yếu tố ảnh hưởng đến việc Ä‘o lường của các quá trình Ä‘o và các thiết bị sẽ không thể có được kết quả Ä‘o lường, thiết bị có thể hiển thị các thông báo lá»—i tÆ°Æ¡ng ứng.
      Khi pin yếu hoặc thay pin má»›i sẽ không ảnh hưởng đến các chức năng đồng hồ thời gian và kết quả lÆ°u trữ.
      Cung cấp hai loại Ä‘Æ¡n vị Ä‘o huyết áp không xâm lấn NIBP là: mmHg / kPa.
      Kết quả Ä‘o sẽ hiển thị cùng vá»›i ngày và giờ Ä‘ã Ä‘o.
      Chức năng theo dõi liên tục nồng Ä‘á»™ Oxy bão hòa trong máu SpO2.
      Giao tiếp vá»›i máy tính thông qua cổng USB, phần mềm kết nối máy tính giúp rà soát dữ liệu, phân tích các kết quả Ä‘o lường, dá»± báo xu hÆ°á»›ng của huyết áp, in báo cáo và các chức năng khác.
      Màn hình hiển thị thông báo nhắc nhở khi pin nguồn sắp hết, và phát ra âm thanh nhắc nhở. Có thể được thiết lập âm báo cho mức pin thấp. Chức năng tá»± Ä‘á»™ng tắt nguồn.

  Thông số kỹ thuật

      PhÆ°Æ¡ng pháp Ä‘o huyết áp: Oscillometry.
      Đối tượng sá»­ dụng: người lá»›n và trẻ em.
      Các chỉ số Ä‘o lường: Huyết áp tâm thu (SYS), huyết áp tâm trÆ°Æ¡ng (DIA), huyết áp trung bình (MAP) và nhịp mạch (HR)
      Đơn vị Ä‘o lường: có thể lá»±a chọn giữa mmHg và Kpa.
      Phạm vi Ä‘o lường áp lá»±c: 0 mmhg đến 280mmHg.
      Độ chính xác: ± 3 mmHg.
      Độ phân giải: ± 1 mmHg.

Sản phẩm khác