Máy huyết áp theo dõi liên tục 24h ABPM50

 •     Được thiết kế cầm tay nhỏ gọn và giao diện thân thiện, dá»… sá»­ dụng
      Được sá»­ dụng cho: người lá»›n, trẻ em, trẻ sÆ¡ sinh.
      Chức năng Ä‘o huyết áp không xâm lấn liên tục 24 giờ, lÆ°u trữ tốt nhất 350 mẩu dữ liệu Ä‘o NIBP ngoại trú và truyền tải má»™t lần qua máy tính.
      PhÆ°Æ¡ng pháp theo dõi liên tục vá»›i chế Ä‘á»™ Ä‘o tá»± Ä‘á»™ng và có thể Ä‘o bằng tay, lÆ°u trữ ít nhất 300 mẩu dữ liệu Ä‘o NIBP có thể được ghi lại khi Ä‘o bằng tay.
      Độ nét cao sá»­ dụng màn hình màu TFT, khả năng quan sát trá»±c quan cao.
      Giao diện xem lại dữ liệu Ä‘a dạng nhÆ° xem dạng "danh sách dữ liệu", "đồ thị", "font lá»›n", dữ liệu NIBP là rõ ràng trong tít tắt.
      Thiết bị này có thể cảnh báo khi pin yếu, thông tin báo Ä‘á»™ng, thông tin báo lá»—i và những thông tin Ä‘a dạng về thời gian khác.
      Cung cấp hai loại Ä‘Æ¡n vị Ä‘o NIBP: mmHg / kPa
      Giao diện hiển thị có thể được chuyển giữa Trung Quốc và tiếng Anh.
      Thông số chức năng báo Ä‘á»™ng là tùy chọn.
      Giao tiếp vá»›i máy tính, phần mềm máy tính có thể đạt được rà soát dữ liệu, kết quả Ä‘o lường phân tích, nhìn thấy đồ thị xu hÆ°á»›ng, in báo cáo và các chức năng khác.

Sản phẩm khác