Máy đo huyết áp bắp tay Kinetek

  •     Cảnh báo mức độ huyết áp, và phát hiển nhịp tim bất thường
        2 chế độ người dùng, khả năng lưu trữ 30 dữ liệu cho mỗi chế độ
        Phạm vi đo và độ chính xác: 0-300mmHg +/- 3mmHg , nhịp tim 40-180 nhịp trên phút +/- 5%
        Bao quấn huyết áp tiêu chuẩn 22 x 30cm
        Model: BPM1KTL

Sản phẩm khác