Máy đo huyết áp bán tự động Boso Medicus Smart

 •     PhÆ°Æ¡ng pháp Ä‘o: oscillometric - phÆ°Æ¡ng pháp dao Ä‘á»™ng kế
      Dải Ä‘o:

                 - 40-280mmHg

                 - 40-200 nhịp tim/phút

      Màn hình LCD
      Điều kiện vận hành

                 - Nhiệt Ä‘á»™: 100C - 400C

                 - Độ ẩm: 10% - 85%

      Điều kiện vận chuyển và lÆ°u trữ

                 - Nhiệt Ä‘á»™: -50C - 500C

                 - Độ ẩm: tối Ä‘a 85% 4/5

      Nguồn Ä‘iện cung cấp: pin 6V (1 pin AA)
      Trọng lượng máy: 100 g không kèm pin
      Độ chênh lệch tối Ä‘a của vòng bít: 3mm Hg
      Độ chênh lệch tối Ä‘a của nhịp tim: 5%

  Bộ thiết bị bao gồm:

      1 thiết bị Ä‘o huyết áp Boso Medicus Smart
      1 vòng bít CA01
      1 há»™p Ä‘á»±ng
      1 thẻ nhá»› huyết áp
      1 chứng nhận bảo hành
      1 pin (pin AA)
      1 hÆ°á»›ng dẫn sá»­ dụng

Sản phẩm khác