Máy đo huyết áp bắp tay BP A1 Easy
 • Kiểm nghiệm bởi tổ chức uy tín trên thế giá»›i Kiểm nghiệm lâm sáng cho Ä‘á»™ chính xác bởi Hiệp há»™i cao huyết áp Anh Quốc (BHS) tổ chức cao huyết áp uy tín số 1 thế giá»›i ,Hiệp há»™i tăng huyết áp Châu Âu (ESH ) Công Nghệ Ä‘o tiên tiến
  Đo êm và thoải mái vá»›i công nghệ Gentle+ vá»›i việc sá»­ dụng công nghệ Ä‘o thông minh A1 easy thá»±c hiện việc Ä‘o má»™t cách nhanh chóng, tiết kiệm thời gian Ä‘o
  Cảnh báo rối loạn tim mạch
  Cảnh báo sá»›m rối loạn tim mạch vá»›i công nghệ PAD Ä‘ây là công nghệ Ä‘á»™c quyền của Microlife giúp phát hiện các nhịp đập bất thường của tim, cảnh báo sá»›m các nguy cÆ¡ về bệnh tim mạch
  Thiết kế sang trọng dá»… thao tác vá»›i 1 nút nhấn
  Chế Ä‘á»™ bảo hành “ 3 năm 1 đổi 1”
  Dịch vụ bảo hành tốt nhất cung cấp cho khách hang sá»± yên tâm hoàn toàn trong quá trình sá»­ dụng, trong thời gian bảo hành, nếu máy có bất kỳ lá»—i kỹ thuật nào do nhà sản xuất khách hang được đổi ngay máy má»›i khi mang máy đến trung tâm bảo hành

Sản phẩm khác