Gạc phẫu thuật 30 x 40 cm (8 lớp) cản quang tiệt trùng
Sản phẩm khác