Tủ ủ ấm IN-601
 •  -             Tủ sử dụng cảm biến thủy lực.

  -             Cửa tủ có miếng đệm đặc biệt để ngăn chặn nhiệt thoát ra ngoài.

  -             Dung tích: 16 lít.

  -             Phạm vi nhiệt độ: 50C ~ 750C

  -             Thời gian: 180 phút

  -             Hệ thống điều khiển: Bằng Analog

  -             Điều khiển nhiệt độ: ON/OFF

  -             Độ ổn định nhiệt độ: ±0.10C tại 370C

  -             Cảnh báo quá nhiệt: tại 800C

Sản phẩm khác