Nhiệt kế hồng ngoại đo Trán Microlife FR1MF1

 •     Kiểm tra nhiệt Ä‘á»™ cÆ¡ thể vùng trán
      Cho kết quả chính xác trong 1s
      Đo được nhiệt Ä‘á»™ môi trường, vật thể
      Bá»™ nhá»› 30 lần kèm theo
      Tầm Ä‘o rá»™ng từ 0-100 Ä‘á»™ C
      Chuyển đổi giữa Ä‘á»™ C – F
      Sai số +- 0,2 Ä‘á»™ C

      Tầm Ä‘o:    Thân nhiệt: 34.0°C – 42.2°C (93.2°F –107.96°F)
      Vật thể: 0.0°C –100.0°C(32°F – 212°F)
      Nhiệt Ä‘á»™ hoạt Ä‘á»™ng:  Thân nhiệt:16.0°C – 40.2°C(60.8°F –104°F)
      Vật thể: 5.0°C – 40.0°C(32.0°F –104.0°F)
      Độ chính xác:  ±0.2 °C
      Hiển thị:   LCD, 4 ký tá»± và các biểu tượng đặc biệt

Sản phẩm khác