Nhiệt kế hồng ngoại đo Trán Microlife FR1MF1

 •     Kiểm tra nhiệt độ cơ thể vùng trán
      Cho kết quả chính xác trong 1s
      Đo được nhiệt độ môi trường, vật thể
      Bộ nhớ 30 lần kèm theo
      Tầm đo rộng từ 0-100 độ C
      Chuyển đổi giữa độ C – F
      Sai số +- 0,2 độ C

      Tầm đo:    Thân nhiệt: 34.0°C – 42.2°C (93.2°F –107.96°F)
      Vật thể: 0.0°C –100.0°C(32°F – 212°F)
      Nhiệt độ hoạt động:  Thân nhiệt:16.0°C – 40.2°C(60.8°F –104°F)
      Vật thể: 5.0°C – 40.0°C(32.0°F –104.0°F)
      Độ chính xác:  ±0.2 °C
      Hiển thị:   LCD, 4 ký tự và các biểu tượng đặc biệt

Sản phẩm khác