Máy tạo oxy Nuvo lite
 • Nguồn Ä‘iện yêu cầu       : 230 Volt - 50/60 Hz

  LÆ°u lượng                      : 0 - 5 lit/phút (Ä‘Æ¡n vị tăng giảm ½ lit)

  Nồng Ä‘á»™ Oxy tập trung  : 0.5 - 4 lit/phút  _ 93% +/- 3%

                                         : 5 lit/phút _ 90%

  Độ ồn                             : < 47 dBA

  Công suất tiêu thụ          : 400 Watts ( Trung bình )

  Hoạt động của hệ thống : Timed Cycle / Rapid Pressure Swing

  Hệ thống kiểm tra Oxy  : Cảnh báo an toàn và các đặc Ä‘iểm: Lá»—i nguồn Ä‘iện

                                       Lá»—i sá»­ lý

                                       Áp suất cao/ Áp suất thấp

                                       Nồng Ä‘á»™ Oxy tập trung thấp (OMS Model)

                                       Dòng Ä‘iện quá tải hoặc sút dây Ä‘iện.

                                       Công tắc bảo vệ quá nhiệt

                                       Valve giảm áp lá»±c 40 psig

                                      Kiểm tra pin yếu

                                       Bá»™ lọcVỏ máy, máy nén khí, bá»™ lọc khuẩn

  Pin                               : 9 Volt

  Trọng lượng                   : 50 lbs  or 22.7 kg

  Kích thÆ°á»›c                     : 394 mm L (x) 396 mm W (x) 706 mm H

  Điều kiên hoạt Ä‘á»™ng      : Nhiệt Ä‘á»™ môi trường: 50° F to 100° F or 10° C to 40° C 

  Độ ẩm                          : 15% to 95%, ( loãng)

  Kho lÆ°u trữ Nhiệt Ä‘á»™     : 0  F to 140° F or-20° C to 60° C

Sản phẩm khác