Máy tạo oxy Mini AM-1
  • Máy tạo oxy AM-1 là thiết bị tạo oxy di động hoạt động theo nguyên tắc PSA, sử dụng không khí trong môi trường làm nguyên liệu, sàng phân tử zeolite làm chất hấp thụ và tách oxy từ nito và các khí khác. Dưới áp suất nén, oxy sẽ được phân lập ra từ không khí.

    Sử dụng sản phẩm này sẽ không ảnh hưởng đến hàm lượng oxy trong không khí trong nhà bạn

Sản phẩm khác