Mask thở oxy
  • Quy cách: Thùng/ 50 cái

    Công dụng: dụng cụ giúp thở oxy bằng mask chụp

    Size: Infant (sơ sinh) - SX

    Size: Child (nhỏ) - S; M

    Size: Adult (lớn) - L; XL

Sản phẩm khác