Đồng hồ oxy Kimura Japan
 • Áp lực đầu vào: 15 MPa
  Áp lực đầu ra: 0,2-0 0,3 MPa
  Van an toàn: 0,35 ± 0,05 MPa
  Lưu lượng :1-10 L / min ,1-15L / phút
  Nhiệt độ tối đa  121oC áp suất 0.142MPa

  Bình làm ẩm: 

  Bình chứa polyetylen có dung tích 150 lít

  Đầu làm bằng polycacbonat để đảm bảo tính bền

Sản phẩm khác