ĐÈN THỬ THỊ LỰC
 •     Khoảng cách đọc: 5m

      AC: 220V; 0,2A

      Bảng chữ hoặc bảng hình

      Lỗ treo tường, chân để bàn, giá đỡ

      Dây nguồn: 2m

      Vỏ đèn bằng inox

      Nhãn hiệu TNE khắc nổi

  TNE- đèn chữ ngược có khoảng cách đọc 2,5m

Sản phẩm khác